Zapach natury w Twoim domu.

 
 
 
 
Koszyk jest pusty...
 


Podaj nam sw鎩 adres e-mail


 

 

Polityka plik闚 cookies

Niniejsza Polityka Prywatno軼i okre郵a zasady przechowywania i dost瘼u do informacji na urz康zeniach U篡tkownika za pomoc plików Cookies, s逝膨cych realizacji us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn przez Administratora, 膨danych przez U篡tkownika.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza ALDO , który 鈍iadczy us逝gi drog elektroniczn oraz przechowuje i uzyskuje dost瘼 do informacji w urz康zeniach U篡tkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególno軼i niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz康zeniach za po鈔ednictwem których U篡tkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi您ane ze 鈍iadczeniem us逝g drog elektroniczn przez Administratora za po鈔ednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewn皻rzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za po鈔ednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stron internetow lub aplikacj, pod któr Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia豉j帷y w domenach dotpay.pl oraz dotpay.eu.

6. Urz康zenie - oznacza elektroniczne urz康zenie za po鈔ednictwem, którego U篡tkownik uzyskuje dost瘼 do Serwisu.

7. U篡tkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego mog by 鈍iadczone us逝gi drog elektroniczn lub z którym zawarta mo瞠 by umowa o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies s bezpieczne dla Urz康zenia U篡tkownika. Nie jest mo磧iwe przedostanie si do Urz康ze U篡tkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z這郵iwego. Pliki te pozwalaj zidentyfikowa oprogramowanie wykorzystywane przez U篡tkownika i dostosowa Serwis indywidualnie ka盥emu U篡tkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw domeny z której pochodz, czas przechowywania ich na Urz康zeniu oraz przypisan warto嗆.

2. Administrator wykorzystuje jeden  typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne: s przechowywane na Urz康zeniu U篡tkownika i pozostaj tam do momentu zako鎍zenia sesji danej przegl康arki. Zapisane informacje s wówczas trwale usuwane z pami璚i Urz康zenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 瘸dnych informacji poufnych z Urz康zenia U篡tkownika.

3. U篡tkownik ma mo磧iwo嗆 ograniczenia lub wy陰czenia przechowywania i dost瘼u do plików cookies w jego Urz康zeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu b璠zie mo磧iwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane s Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies W豉sne w nast瘼uj帷ych celach:

  • uwierzytelniania u篡tkownika w serwisie i zapewnienia sesji u篡tkownika w serwisie:
  •  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo磧iwiaj帷 w szczególno軼i weryfikacj autentyczno軼i sesji przegl康arki;
  • optymalizacji i zwi瘯szenia wydajno軼i us逝g 鈍iadczonych przez Administratora. 

IV. Mo磧iwo軼i okre郵enia warunków przechowywania lub uzyskiwania dost瘼u przez Cookies

1. U篡tkownik mo瞠 samodzielnie i w ka盥ym czasie zmieni ustawienia dotycz帷e plików Cookies, okre郵aj帷 warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost瘼u do plików Cookies w Urz康zeniu U篡tkownika. Zmiany ustawie, o których mowa w zdaniu poprzednim, U篡tkownik mo瞠 dokona za pomoc ustawie przegl康arki internetowej lub za pomoc konfiguracji us逝gi. Ustawienia te mog zosta zmienione w taki sposób, aby blokowa automatyczn obs逝g plików cookies w ustawieniach przegl康arki internetowej b康 informowa o ka盥orazowym zamieszczeniu Cookies na urz康zeniu U篡tkownika. Szczegó這we informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi plików cookies dost瘼ne s w ustawieniach oprogramowania (przegl康arki internetowej).

2. U篡tkownik mo瞠 w ka盥ej chwili usun望 pliki Cookies korzystaj帷 z dost瘼nych funkcji w przegl康arce internetowej, której u篡wa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, mo瞠 wp造n望 na niektóre funkcjonalno軼i dost瘼ne na stronie internetowej Serwisu. 
 
     
   KONTAKT    ZAM紟IENIA    PxTNO列I