Zapach natury w Twoim domu.

 
 
 
 
Koszyk jest pusty...
 


Podaj nam sw鎩 adres e-mail


 

 

Prawo odst徙ienia od umowy

Informacje dotycz帷e korzystania z prawa odst徙ienia od umowy

 Prawo odst徙ienia od umowy

Maj Pa雟two prawo odst徙i od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odst徙ienia od umowy wygasa po up造wie 30 dni od dnia w którym weszli Pa雟two w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni przewo幡ik i wskazana przez Pa雟twa wesz豉 w posiadanie rzeczy.

Aby skorzysta z prawa odst徙ienia od umowy, musz Pa雟two poinformowa nas :
Sklep Aromatyczneswiece.pl, ul. Spó責zielców 57, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 797 230 709,
email: biuro@aromatyczneswiece.pl, o swojej decyzji o odst徙ieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o鈍iadczenia (na przyk豉d pismo wys豉ne poczt lub poczt elektroniczn).

Mog Pa雟two skorzysta z wzoru formularza odst徙ienia od umowy, jednak nie jest to obowi您kowe.

Mog Pa雟two równie wype軟i i przes豉 formularz odst徙ienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o鈍iadczenie drog elektroniczn na naszej stronie internetowej, po zalogowaniu, w profilu  klienta, w zak豉dce „Moje Zamówienia”. Je瞠li skorzystaj Pa雟two z tej mo磧iwo軼i, prze郵emy Pa雟twu niezw這cznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst徙ieniu od umowy na trwa造m no郾iku (na przyk豉d poczt elektroniczn).

Aby zachowa termin do odst徙ienia od umowy, wystarczy, aby wys豉li Pa雟two informacj dotycz帷 wykonania przys逝guj帷ego Pa雟twu prawa odst徙ienia od umowy przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy.

 

  1. Skutki odst徙ienia od umowy

W przypadku odst徙ienia od niniejszej umowy zwracamy Pa雟twu wszystkie otrzymane od Pa雟twa p豉tno軼i, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj徠kiem dodatkowych kosztów wynikaj帷ych z wybranego przez Pa雟twa sposobu dostarczenia innego ni najta雟zy zwyk造 sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezw這cznie, a w ka盥ym przypadku nie pó幡iej ni 14 dni od dnia, w którym zostali鄉y poinformowani o Pa雟twa decyzji o wykonaniu prawa odst徙ienia od niniejszej umowy. Zwrotu p豉tno軼i dokonamy przy u篡ciu takich samych sposobów p豉tno軼i, jakie zosta造 przez Pa雟twa u篡te w pierwotnej transakcji, chyba 瞠 wyra幡ie zgodzili軼ie si Pa雟two na inne rozwi您anie; w ka盥ym przypadku nie ponios Pa雟two 瘸dnych op豉t w zwi您ku z tym zwrotem.

Mo瞠my wstrzyma si ze zwrotem p豉tno軼i do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes豉nia, w zale積o軼i od tego, które zdarzenie nast徙i wcze郾iej.

Prosz odes豉 nam rzecz na adres: Sklep Aromatyczneswiece.pl, ul. Spó責zielców 57, 34-200 Sucha Beskidzka, niezw這cznie, a w ka盥ym razie nie pó幡iej ni 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Pa雟two o odst徙ieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je瞠li ode郵 Pa雟two rzecz przed up造wem terminu 14 dni.

B璠 Pa雟two musieli ponie嗆 bezpo鈔ednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadaj Pa雟two tylko za zmniejszenie warto軼i rzeczy wynikaj帷e z korzystania z niej w sposób inny ni by這 to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Formularz odst徙ienia od umowy.

(formularz ten nale篡 wype軟i i odes豉 tylko w przypadku ch璚i odst徙ienia od umowy)

 

Adresat: Sklep Aromatyczneswiece.pl, ul. Spó責zielców 57, 34-200 Sucha Beskidzka

Niniejszym informuj o moim odst徙ieniu od umowy sprzeda篡 nast瘼uj帷ych rzeczy:

1)       ____________________________________________________________________

 

2)       ____________________________________________________________________

 

3)       ____________________________________________________________________

 

4)       ____________________________________________________________________

 

5)       ____________________________________________________________________

 

 

Data odbioru rzeczy: ___________________

 

Imi i nazwisko konsumenta: ____________________________________________________

 

Adres konsumenta: ____________________________________________________________

 

Numer zamówienia * ________________________

 

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * ________________________

 

Podpis konsumenta (tylko je瞠li formularz jest przesy豉ny w wersji papierowej): _____________

 

Data: ________________

 

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowi您kowe, jednak瞠 usprawni i przyspieszy proces zwrotu.

 

Zwrot i wymiana

Zwrot i wymiana

Je郵i zamówiony produkt nie spe軟ia Twoich oczekiwa mo瞠sz dokona zwrotu w terminie 30 dni od daty dostawy. Zwracany towar musi by w stanie niezmienionym, tj. musi posiada oryginalne etykiety oraz nie mo瞠 nosi jakichkolwiek znamion u篡tkowania.


Produkty mo瞠sz te odes豉 do naszego esklepu post瘼uj帷 wed逝g wskazówek:

  • wype軟ij formularz zwrotu dost瘼ny w twoim profilu klienta lub wydrukuj i wype軟ij o鈍iadczenie odst徙ienia od umowy dost瘼ne na stronie esklepu;
  • spakuj produkt/-y do zwrotu – mo瞠sz wykorzysta opakowanie, w którym otrzyma貫 zamówienie. Mo瞠sz te do陰czy paragon, co u豉twi i przyspieszy przeprowadzenie procesu zwrotu nale積o軼i;
  • ode郵ij produkt/-y na poni窺zy adres:
    Sklep Aromatyczneswiece.pl, ul. Zasypnica 234, 34-200 Sucha Beskidzka,
  • W ci庵u kilku dni po otrzymaniu przez nas paczki otrzymasz zwrot nale積o嗆 za produkt/-y w taki sposób, jak za nie zap豉cono.

 

Wymiana towaru

Wymiana towaru za po鈔ednictwem sklepu internetowego polega na zwróceniu produktów zgodnie z procedur zwrotu i ponownym z這瞠niu nowego zamówienia.

  
 
     
   KONTAKT    ZAM紟IENIA    PxTNO列I